Menu

„Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, Mężom przystało w milczeniu się zbroić…”

22 października, 2017 - Zerwany strzał
Mały suplement dotyczący wcześniejszego wpisu. Może warto wziąć sobie do serca słowa wiersza Adama Asnyka. Mam wrażenie, że jak mało co, pasują do obecnej sytuacji wśród posiadaczy. Dzięki Piotrze za przypomnienie sobie tych słów, masz rację, cytat będący tytułem tego wpisu powinien się stać mottem ruchu strzeleckiego.
Miejcie nadzieję!… Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
Miejcie odwagę!… Nie tę jednodniową,
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową
Nie da się zepchnąć ze swego stanowiska.
Miejcie odwagę… Nie tę tchnącą szałem,
która na oślep leci bez oręża,
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem
Przeciwne losy stałością zwycięża.
Przestańmy własną pieścić się boleścią,
Przestańmy ciągłym lamentem się poić:
Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, 
Mężom przystało w milczeniu się zbroić…
Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.
                               Adam Asnyk „Miejcie nadzieję”
 

 

 

 

 

 

Podziel się ze mną swoją opinią.